Misja firmy:
Postanowiliśmy sprostać wyzwaniom rynku sprzedając w sposób efektywny i zapewniający bezpieczeństwo towary wysokiej jakości.
Partnerska współpraca z rzetelnymi firmami lokalnymi w celu zwiększenia udziału w rynku samochodowych i przemysłowych środków smarnych.

O FIRMIE 9786655761 DOJAZD PRZEMYSŁ - SKŁAD PODATKOWY 707-295-3372 705-673-2746 785-383-5950

Wizja firmy
Być wiarygodnym i konkurencyjnym dostawcą, zaspokajającym potrzeby odbiorców w zakresie obsługi i jakości oferowanych towarów.
W grudniu 2006 decyzją Naczelnika Urzędu Celnego otworzono na terenia firmy Dexol Skład Podatkowy umożliwiający m.in. obrót środkami smarnymi w zawieszonej akcyzie.
W maju 2007 wdrożono System Zarządzania Jakością: ISO 9001-2001.

8476711578